Ukrainian (UA)
hd porn

Установка комп'ютеризована “ТЕМПО-3”

Установки комп'ютеризовані для визначення та контролю метрологічних характеристик лічильників газу “ТЕМПО-3”
Державний реєстр України № У 1983
Державний реєстр Російської Федерації № 51821-12
Державний реєстр Республіки Білорусь № РБ 03 07 2857 13
Державний реєстр Республіки Молдова № 0446:2005
Державний реєстр Республіки Узбекистан № 02.1
Державний реєстр Грузії № Груз 269-06

Установки призначені для визначення та контролю метрологіч­них характеристик лічильників газу мембранного і роторного типів під час їх випробувань, метрологічної атестації, повірки, налагоджування, вхідного контролю, тощо (далі – перевірка лічильників).

Установка дозволяє визначати основну відносну похибку лічильників при заданих значеннях об'ємної витрати, які вказані в нормативних документах на повірку лічильників і знаходяться в межах діапазонів вимірювання еталонних лічильників газу (далі – ЕЛГ).

Установка дозволяє здійснювати автоматичний вихід на задану об'ємну витрату у діапазоні від 0,5 м3/год до 40 м3/год, і ручний вихід – у діапазоні від 0,016 м3/год до 0,5 м3/год, а також спостерігати індикацію значення витрати та інших вимірюваних параметрів на екрані монітора персональної електронно-обчислювальної машини (далі – ПЕОМ).

Конструкція установок забезпечує можливість під’єднання до неї побутових лічильників газу будь-якого типу, що застосовуються в Україні.

Перевірка лічильників газу здійснюється:

- для мембранних лічильників газу -  за показами їх відлікових пристроїв. Інформацію про виміряний мембранними лічильниками об’єм (покази відлікових пристроїв) вводять в програму ПЕОМ вручну через клавіатуру ПЕОМ або з допомогою дистанційного радіопульта;

- для роторних побутових лічильників типу РЛ-2,5 (G2,5 РЛ), РЛ-4 (G4 РЛ), РЛ-6 (G6 РЛ), РЛ 10 (G10 РЛ) - із застосуванням високочастотного датчика імпульсів, вмонтованого у затисний пристрій для встановлення роторних лічильників. Інформація про виміряний лічильником об’єм вводиться в програму ПЕОМ автоматично з допомогою електронного перетворювача (датчика обертів), що перетворює оберти ротора лічильника в електричний імпульсний сигнал;

- для роторних промислових лічильників типорозміру G10, G16, G25 - з їх низькочастотного (герконового) виходу.

Установки забезпечують:

- високий рівень автоматизації;

- збереження результатів перевірки лічильників в базі даних;

- сучасний дизайн, зручна в користуванні;

- автоматичне настроювання витрат;

- вимірювання значень температури і тиску в автоматичному режимі;

- перевірку порогу чутливості.

До складу установки входять:

– стенд перевірки лічильників з первинними перетворювачами (датчи­ками) каналів вимірювання температури, тиску та об’ємної витрати, які вимірюють тиск і температуру в ЕЛГ та на вході лічильників, що перевіряють, і вводять цю інформацію в програму ПЕОМ;

– ЕЛГ роторного типу та барабанного типу , які пройшли державну метрологічну атестацію ДП "Івано-Франківськстандартметрологія" – Головна організація Держспоживстандарту України з вимірювань об'єму та об'ємної витрати газу;

– ПЕОМ (з вмонтованими платами інтерфейсу);

– принтер;

– блок безперервного живлення, що підвищує надійність роботи електронного обладнання установок при нестабільному електричному живленні;

– дистанційна клавіатура;

– програмне забезпечення інженерно-впровадницької фірми "Темпо" (далі – ІВФ "Темпо") розрахо­ване на використання в середовищі операційної системи Windows 7;

– інтерфейсний кабель;

– кабельний джгут каналів вимірювання температури, тиску і об’ємної витрати;

– джерела створення об'ємної витрати повітря;

– комплект монтажних частин;

– комплект документації.

Установка дозволяє визначати втрати тиску на лічильниках, а також контролювати поріг чутливості лічильників.

 

В залежності від виконання установки забезпечують:

– “Темпо -3” М – перевірку мембранних лічильників газу за показами їх відлікових при­строїв, введених у комп’ютеризовану систему за допомогою дистанційної клавіатури;

– “Темпо-3” Р – перевірку роторних лічильників за допомогою датчиків імпульсів, змонтованих на установці;

– “Темпо-3” МР – перевірку мембранних лічильників за показами їх відлікових пристроїв та роторних лічильників за допомогою датчиків імпульсів, змонтованих на установці;

– “Темпо-3” МРД – перевірку мембранних лічильників за допомогою зовнішніх дат­чиків імпульсів (якщо це передбачено конструкцією лічильників) або за показами їх відлікових пристроїв; перевірку роторних лічильників за допомогою датчиків імпульсів, змонтованих на установці; повірку лічильників з їх низькочастотного герконового виходу (за погодженням із замовником).

Виконання установок

Умовне позначен­ня (вико­нання) уста­новки

Принцип дії та типорозміри лічильників, що перевіряють

Макс.

к-сть лі­чиль­ни­ків, що по­ві­ря­ють­ся, шт.

Об’ємна витрата, м3/год

qv min

qv max

“Темпо-3” М

мембранні G1,6…G6

мембранні  G10

10

3

0,016

16,0

“Темпо-3” Р

роторні G1,6…G6

роторні G10

5

3

0,060

“Темпо-3” МР

мембранні G1,6…G6

мембранні  G10

10

3

0,016

роторні G1,6…G10

1

“Темпо-3” МРД

мембранні G1,6…G6

мембранні G10

мембранніG16, G25

10

3

1

0,016

40,0

роторні G1,6…G25

1

Технічні характеристики установок

Найменування характеристик

Значення характеристик

Границі допустимої основної відносної похибки, %:

– за атестованих значень об’ємної витрати понад 0,4 м3/год

 

– за атестованих значень об’ємної витрати до 0,4 м3/год

 

± 0,3; ± 0,4; ± 0,5

(згідно замовлення)

± 0,5

Номінальні параметри живлення ПЕОМ та повітородувок:

– напруга, В

– частота, Гц

 

220

50

Споживана потужність, кВА, не більше:

5

 

Площа, яку займає установка, повинна бути не більше м2

15

Маса установки в мінімальній комплектності постачання, не більше, кг

360

За погодженням із замовником діапазон об’ємної витрати, у якому нормовані гранично допус­тимі значення основної відносної похибки за атестованих значень об’ємної витрати, може відріз­нятися від наведеного.

Атестовані значення об'ємної витрати, для яких нормовані гранично допустимі значення ос­новної відносної похибки, наведені в свідоцтвах про державну метрологічну атестацію еталонних лічильників газу, що входять до складу установки.

За погодженням із замовником дозволяється виготовляти установки з більшою максимальною кількістю лічильників, що одночасно перевіряють.

Ціни на установки - за домовленістю

 

Загальний вигляд установки

1 ‑ стіл оператора; 2 ‑ ПЕОМ (персональний комп'ютер); 3 ‑ принтер; 4 ‑ лінія електричного зв'язку ЕЛГ (еталонних лічильників газу) і роторних лічильників, що перевіряються, з ПЕОМ; 5 ‑ кран регулювання Qmin на вході ЕЛГ барабанного типу; 6 ‑ ЕЛГ барабанного типу; 7 – вхідний трубопровід; 8 ‑ вихідний трубопровід; 11 ‑ ЕЛГ роторного типу; 12 – затисне пристосування для перевірки роторних побутових лічильників; 13 ‑ роторні побутові лічильники, що перевіряється; 14 ‑ мембранні лічильники, що перевіряються; 15 ‑ лінія електричного зв'язку датчиків тиску, температури і витрати з ПЕОМ; 16 ‑ хрестовина; 17 ‑ стенд перевірки лічильників; 9, 10, 19, 22, 30, 39 ‑ крани; 23 ‑ датчики температури; 24 ‑ датчики тиску; 25 ‑ комутаційна коробка; 26 ‑ штуцер; 27 ‑ пристрій регулювальний; 28 ‑ сопло; 29 ‑ кран регулювання тиску на малих витратах; 31 ‑ клапан електромагнітний лінії Qstart; 32 ‑ кран регулювання Qstart; 33 ‑ датчик витрати; 34 ‑ затисне пристосування для перевірки роторних промислових лічильників; 35 ‑ роторний промисловий лічильник, що перевіряється; 36 ‑ штуцер; 37 ‑ перехідний трубопровід; 38 – дистанційна клавіатура.

Пунктирною лінією на схемі показано під'єднання вхідного і вихідного трубопроводів поз.7 і 8 при перевірці роторного промислового або роторних побутових лічильників. Стрілками на схемі показаний напрям потоку повітря від мікрокомпресора до ЕЛГ барабанного типу і від мікрокомпресора до датчика витрати, а також з вихідної лінії стенда до повітродувки.

Вид установки зверху

1 - стіл оператора ПЕОМ;

2 – кутовий стіл для ЕЛГ барабанного типу;

3 – стіл з вузлом регулювання витрати;

4 –стіл для лічильників, що перевіряються;

5 – крісло оператора ПЕОМ.

 

Пуско-налагоджувальнi роботи, гарантійне та післягарантійне обслуговування комп'ютеризованої установки і еталонних лічильників газу здiйснює IВФ "Темпо".