Ukrainian (UA)
hd porn

Промислові лічильники газу роторні "ТЕМП" типорозмірів G25...G250

 

Державний реєстр України № У1381-10/

Державний реєстр Російської Федерації № 32558-06

Державний реєстр Республіки Білорусь № РБ 03 07 3127 06

Державний реєстр Республіки Молдова № І-0607:2008

Державний реєстр Республіки Узбекистан № 02.1431-08

Державний реєстр Киргизскої Республіки № KG 417/01.12.1069-08

 

Виконання лiчильникiв

Умовнi позначення (виконання) лiчильникiв

Qmin,

м3/год

Qnom,

м3/год

Qmax,

м3/год

Приклад запису позначення лiчильника при його замовленнi для об'єкта газоспоживання:
- з номiнальним значенням об'ємної витра­ти газу 160 м3/год., номінальним діамет­ром (DN) 100 та спiввiдношенням витрат (дiа­пазоном вимiрювань) Qmin : Qmax як 1:100:
"Лiчильник газу роторний
G160 “ТЕМП“ DN 100  1/100
ТУ У 30474655.001-2000";
- з номiнальним значенням об'ємної витра­ти газу 100 м3/год., номінальним діамет­ром (DN) 80 та спiввiдношенням витрат (дiа­пазоном вимiрювань) Qmin : Qmax як 1:160:
"Лiчильник газу роторний
G100 ”ТЕМП” DN 80  1/160
ТУ У 30474655.001-2000".

G25 “ТЕМП”  DN50 (DN40) 1/100

0,4

25,0

40,0

G40 “ТЕМП” DN50 (DN40) 1/100

0,65

40,0

65,0

G65 “ТЕМП”  DN100 (DN80) 1/50

2,0

65,0

100,0

G65 “ТЕМП” DN100 (DN80) 1/100

1,0

65,0

100,0

G100 “ТЕМП” DN100 (DN80) 1/50

3,0

100,0

160,0

G100 “ТЕМП” DN100 (DN80) 1/100

1,6

100,0

160,0

G100 “ТЕМП” DN100 (DN80) 1/160

1,0

100,0

160,0

G160 “ТЕМП” DN100 1/50

5,0

160,0

250,0

G160 “ТЕМП” DN100 1/100

2,5

160,0

250,0

G160 “ТЕМП” DN100 1/160

1,6

160,0

250,0

G250 “ТЕМП” DN100 1/100

8,0

250,0

400,0

G250 “ТЕМП” DN100 1/160

4,0

250,0

400,0

G25 “ТЕМП”  DN50 (DN40) 1/100

2,5

250,0

400,0

Характеристики лічильників газу роторних типу "ТЕМП"

Характеристики

Типорозміри

G25

G40

G65

G100

G160

G250

Діапазон робочих температур, °С

мінус 50 … +60

Границі допустимої відносної похибки, %:

від Qmax до Qt

від Qmin до Qt


± 1,0

± 2,0

Максимальна втрата тиску для повiтря густиною 1,2 кг/м3 за Qmax, Па:

120

150

150

300

450

1400

Максимальний робочий надлишковий тиск, МПа

0,63

Робоче положення

Вертикальне або горизонтальне

Примітка. За вимогою газових служб лічильники, як правило, встанов­люються на вертикальному газопроводі

Вихідний сигнал

Низькочастотний - типу "сухий контакт"

(значення імпульсу генератора імпульсів низької частоти становить 1 імп = 0,1 м3)

Високочастотний з частотою за витрати Qmax

в діапазоні від  0,025 кГц до 1 кГц

Ступінь вибухозахисту

1ExibIIBT4 Х

Матеріал корпусу та роторів

алюмінієві сплави

Технічне обслуговування

не потребує, тому що відсутня система мащення

 

Лічильник можна установлювати як на горизонтальному, так і на вертикаль­ному газопроводі.

При цьому відліковий пристрій лічильного механізму повинен бути виставлений таким чином, щоб візуальне зчитування показів було зручним. Для цього, в разі необхідності, через отвір кришки лічильного механізму потрібно відкрутити на півоберту гвинт, повернути кришку разом з головкою лічильного механізму у потрібне положення та закрутити гвинт.


Габаритні та приєднувальні розміри лічильників, рекомендована конструкція і розміри приєднувальних фланців арматури , рекомендовані схеми монтажу лічильників та іншу інформацію див. Керiвництво з експлуатацiї ТЕМП.407273.001 КЕ